Autor wpisów: dr hab. Brygida Solga

Katedra Polityki Regionalnej i Rynku Pracy
Funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko: profesor uczelni
Telefon: 77 449 8754
E-mail: b.solga@po.edu.pl