Autor wpisów: dr Diana Rokita-Poskart

Wydział Ekonomii i Zarządzania » Katedra Polityki Regionalnej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.:+48 77 4498786
e-mail:d.rokita@po.opole.pl