Autor wpisów: dr Anna Rajchel

Wydział Ekonomii i Zarządzania » Katedra Polityki Regionalnej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.: +48 77 449 8793
Pokój: L202
e-mail: a.rajchel@po.edu.pl