Autor wpisów: dr Anida Stanik-Besler

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole
e-mail: a.stanik-besler@po.opole.pl