Autor wpisów: dr Agnieszka Gawlik

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Instytut Turystyki i Rekreacji » Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.: +48 77 4498299
e-mail: a.los@po.opole.pl