Autor wpisów: dr Dorota Kurpiers

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych
e-mail: d.kurpiers@po.opole.pl