Autor wpisów: Dorota Kaszyca

starszy specjalista ds. dydaktyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel. (+48) 77 449 8666
d.kaszyca@po.edu.pl