Autor wpisów: dr hab. inż. Dominika Matuszek

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki » Katedra Inżynierii Biosystemów
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.: +48 77 449 8470
e-mail: d.matuszek@po.opole.pl