Autor wpisów: Dominika Dziurzyńska

Microsoft Junior Leader | Politechnika Opolska
d.dziurzynska@gmail.com