Autor wpisów: Dawid Bugara

Studenckie Studio Radiowe EMITER
Zastępca Red. Nacz. ds. technicznych, Studio Nagrań
dawid.bugara@radioemiter.pl