Autor wpisów: Dariusz Masłowski

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki » Katedra Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Stanowisko: asystent
e-mail: d.maslowski@po.opole.pl