Autor wpisów: dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Wydział Budownictwa i Architektury
prodziekan ds. nauki
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
e-mail: d.beben@po.opole.pl