Autor wpisów: Centrum Transferu Technologii

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76 (budynek 7), pokój nr 8
tel.: 77 449 8240 lub 77 449 8167
www.ctt.po.opole.pl