Autor wpisów: Centrum Transferu Technologii

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76 (budynek 5), pokój nr 105 i 110
tel.: 77 449 8240 lub 77 449 8241
www.ctt.po.opole.pl