Autor wpisów: dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska

Wydział Budownictwa » Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
e-mail: a.matuszek-chmurowska@po.opole.pl