Autor wpisów: dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. PO

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Opiekun SKN ,,Pedeutus"
c.kusnierz@po.opole.pl