Autor wpisów: dr Bożena Królikowska

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Instytut Turystyki i Rekreacji
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji
tel.: 77 4498297
e-mail: b.krolikowska@po.opole.pl