Autor wpisów: dr Justyna Charaśna-Blachucik i dr Katarzyna Piechota

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii