Autor wpisów: Joanna Tomasiewicz, Wioletta Ernst, Katarzyna Kurowska

Biblioteka Politechniki Opolskiej
Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Tel.: 77 449 86 96