Autor wpisów: Barbara Hetmańska

Kanclerz Politechniki Opolskiej
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
Tel.: +48 77 449 8224
Pokój: 8
e-mail: b.hetmanska@po.opole.pl, kanclerz@po.opole.pl