Autor wpisów: dr inż. Artur Smolczyk

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki » Instytut Automatyki i Informatyki » Katedra Informatyki
ul. K. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Tel.: +48 77 449 8646
Pokój: Lipsk S-518