Autor wpisów: Artur Mendiuk

Kameleon Team Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny, student mechatroniki