Autor wpisów: dr inż. Arkadiusz Mordak

Wydział Budownictwa i Architektury
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Tel.: +48 77 449 8593
e-mail: a.mordak@po.opole.pl