Autor wpisów: dr inż. Arkadiusz Gardecki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole
adiunkt
Tel.: 48 77 449 8004, a.gardecki@po.opole.pl