Autor wpisów: dr inż. Anna Zatwarnicka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki » Instytut Automatyki i Informatyki » Katedra Automatyki i Systemów Informatycznych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.:+48 77 44 98 644
e-mail: a.zatwarnicka@po.opole..pl
www.a.zatwarnicka.po.opole.pl