Autor wpisów: Anna Szczegielniak

Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
a.szczegielniak@po.opole.pl