Autor wpisów: Anna Śleziona

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Sekretariat Dziekana
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Tel.: +48 77 4498250
e-mail: a.sleziona@po.opole.pl