Autor wpisów: Anna Pieloch

Kierownik Biura Obsługi Badań Naukowych
ul. Prószkowska 76, pokój 14
tel. 77 449 8172; 77 449 8171
a.pieloch@po.opole.pl
www.bobn.po.opole.pl