Autor wpisów: Anna Kułynycz

Sekcja Promocji i Kultury
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
Stanowisko: specjalista ds. kontaktu z mediami
e-mail: a.kulynycz@po.edu.pl