Autor wpisów: dr Anna Kuczuk

Wydział Mechaniczny
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
e-mail: a.kuczuk@po.opole.pl