Autor wpisów: dr hab. inż. Anna Król, prof. PO

Wydział Mechaniczny » Katedra Inżynierii Środowiska
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Tel.: +48 77 449 8385
e-mail: a.krol@po.opole.pl
Pełnomocnik Rektora ds. Dziecięcej Politechniki Opolskiej