Autor wpisów: dr hab. inż. Anna Król, prof. PO

Wydział Mechaniczny » Katedra Inżynierii Środowiska
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: +48 77 449 8385 e-mail: a.krol@po.opole.pl
Dyrektor Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
tel.: 693626487