Autor wpisów: Anna Kosmala

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Instytut Turystyki i Rekreacji
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 77 449 8290
e-mail: a.kosmala@po.opole.pl