Autor wpisów: Anna Kolenda

Przewodnicząca IEEE Opole Student Branch