Autor wpisów: Anna Jańdziak

Przewodnicząca UKW
Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
a.jandziak@po.opole.pl
tel. (77) 449 86 98