Autor wpisów: Anna Czabak

Biuro Kształcenia Ustawicznego
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole
Tel.: +48 77 449 81 69
e-mail: a.czabak@po.edu.pl