Autor wpisów: dr inż. Anna Bryniarska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole
e-mail: a.bryniarska@po.opole.pl
hhttps://a.bryniarska.po.opole.pl