Autor wpisów: Anna Bohdan

Wydział Ekonomii i Zarządzania » Katedra Prawa Gospodarczego
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Stanowisko: adiunkt
e-mail: a.bohdan@po.opole.pl