Autor wpisów: Anita Forc

Wydział Mechaniczny » Dziekan » Sekretariat
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 77 449 8428
e-mail: a.forc@po.opole.pl