Autor wpisów: dr hab inż. Wojciech Anigacz, prof. PO, dr hab inż. Damian Bębebn, prof. PO

Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Geotechniki i Geodezji
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
w.anigacz@po.opole.pl, d.beben@po.opole.pl