Autor wpisów: dr hab. inż. Andrzej Waindok

Opiekun IEEE Opole Student Branch
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Tel.: +48 77 449 80 27
e-mail: a.waindok@po.opole.pl