Autor wpisów: dr inż. Andrzej Marynowicz

Wydział Budownictwa i Architektury » Katedra Fizyki Materiałów
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Tel. +48 77 449 8551
e-mail: a.marynowicz@po.opole.pl
https://mara.po.opole.pl/