Autor wpisów: Prof. Andrzej Kraśniewski

Sekretarz Generalny KRASP
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel.: 22 234 75 37
e-mail: SG@krasp.org.pl