Autor wpisów: dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz

Wydział Mechaniczny
Katedra Pojazdów
Tel.: +48 604 061 456
e-mail: a.augustynowicz@po.edu.pl