Autor wpisów: Alicja Wysocka

Koordynator Akcji Honorowego Krwiodawstwa „Wampiriada"
Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej