Autor wpisów: dr Aleksandra Żurawska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
a.zurawska@po.opole.pl