Autor wpisów: dr hab. Aleksander Stuła, prof. PO

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Instytut Turystyki i Rekreacji » Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
kierownik katedry
Tel.: 77-4498294
e-mail: a.stula@po.opole.pl