Autor wpisów: Agnieszka Nawrocka

Biuro Projektów Europejskich
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-271 Opole
tel.: +48 77 449 8340
e-mail: a.nawrocka@po.edu.pl