Autor wpisów: Agnieszka Jaworska

Wydział Mechaniczny » Sekretariat Dziekana
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
+48 77 449 8482
a.jaworska@po.opole.pl