Autor wpisów: Agata Olejniczak

Koordynator programu ,,Złote Dziecko"
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii