Autor wpisów: Akademickie Biuro Karier

45 - 758 Opole, ul. Prószkowska 76
Budynek nr 7, Pokój 7
telefon: 77 449 81 70, e-mail: abk@po.opole.pl