Autor wpisów: Małgorzata Jaroszewska, Aneta Kuncio

Dział Kształcenia, Sekcja Oceny Jakości Studiów
m.jaroszewska@po.opole.pl
a.kuncio@po.opole.pl